Deze website wordt beheerd door cunruope.com. Overal op de locatie vragen de termen "wij", "ons" en "onze" aan cunruope.com. Congedaan maken biedt deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site, aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hier worden vermeld.

 Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en voldoet u aan de volgende algemene voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief die aanvullende voorwaarden en beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle of enige gebruikers van de locatie, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, verkopers en/of bijdragers van inhoud zijn.

 Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van een deel van de locatie, voldoet u aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet voldoet aan alle voorwaarden van deze overeenkomst, krijgt u geen toegang tot de website en gebruikt u geen services. Als deze Servicevoorwaarden als een suggestie worden beschouwd, is de acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot die Servicevoorwaarden.

 Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn zelfs onderworpen aan de Servicevoorwaarden. u kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken. We behouden ons het recht voor om een ​​deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te bekijken op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt acceptatie van deze wijzigingen in.

 Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. zij leveren ons het web e-commerce platform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

 Sectie 1 - Online winkelvoorwaarden

 Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaar je dat je simpelweg meerderjarig bent in de staat of provincie waar je woont, of dat je gewoon meerderjarig bent in de staat of provincie waar je woont en dat je ons uw toestemming heeft gegeven om een ​​van uw minderjarige gezinsleden toe te staan ​​deze site te gebruiken.

 U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u bij het gebruik van de Service wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

 Je mag geen wormen of virussen of code van een destructieve aard verspreiden.

 Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal eindigen in een onmiddellijke beëindiging van uw Services.

 Afdeling 2 - Algemene voorwaarden

 We behouden ons het recht voor om service aan iemand om welke reden dan ook op elk moment te weigeren.

 U begrijpt dat uw inhoud (exclusief Mastercard-informatie) ook onversleuteld kan worden overgedragen en (a) verzending via verschillende netwerken kan omvatten; en (b) wijzigingen om te evolueren en aan te passen aan de technische vereisten van verbonden netwerken of apparaten. Mastercard-informatie wordt meestal versleuteld tijdens de overdracht via netwerken.

 U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website waarop de service wordt aangeboden, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

 De kopjes die in deze Overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en kunnen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

 Sectie 3 - Nauwkeurigheid, volledigheid en tijdlijnen van gegevens

 Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld, niet juist, volledig of actueel is. het materiaal op deze site wordt alleen verstrekt voor algemene informatie en er kan niet op worden vertrouwd of gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere gegevensbronnen te raadplegen. Elk vertrouwen op de stof op deze site is op eigen risico.

 Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site in de gaten te houden.

 Sectie 4 - Wijzigingen aan de service en kosten

 De prijzen van onze producten kunnen plotseling variëren.

 We behouden ons het recht voor om op elk moment de Service (of een deel of inhoud daarvan) op elk moment plotseling te wijzigen of stop te zetten.

 Wij zijn niet vatbaar voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service tegenover u of enige derde partij.

 Sectie 5 - Producten of diensten (indien van toepassing)

 Bepaalde producten of diensten kunnen ook exclusief online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.

 We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van welke kleur dan ook op uw computerscherm nauwkeurig zal zijn.

 We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografisch gebied of rechtsgebied. We kunnen dit recht per geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die we leveren te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment plotseling variëren, naar eigen goeddunken mensen. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar het verboden is.

 We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

 Sectie 6 - Nauwkeurigheid van facturerings- en rekeninginformatie

 Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen geplaatst door of onder een gelijkwaardige klantaccount, een gelijkwaardige Mastercard en/of bestellingen die een gelijkwaardig factuur- en/of verzendadres gebruiken. in het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we van plan zijn u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

 U voldoet aan het verstrekken van actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U dient uw account en andere informatie onmiddellijk bij te werken, inclusief uw e-mailadres en Mastercard-nummers en vervaldatums, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

 Lees onze voor meer informatie Retourbeleid

 Sectie 7 - Optionele tools

 Wij kunnen je toegang geven tot de tools van derden waarover wij geen controle of inbreng hebben.

 U erkent en stemt ermee in dat wij toegang bieden tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder goedkeuring. Wij hebben geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of betrekking heeft op uw gebruik van optionele tools van derden.

 Elk gebruik door u van optionele tools die via de locatie worden aangeboden, is geheel voor uw eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder tools worden geleverd door de relevante externe provider(s). ).

 We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief de release van de nieuwste tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn zelfs onderworpen aan die Servicevoorwaarden.

 Sectie 8 - Links van derden

 Bepaalde content, producten en diensten die via onze service aangeboden zijn kunnen materialen van derden bevatten.

 Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. We zijn niet aansprakelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of juistheid en dat we niet garanderen en geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid kunnen dragen voor materialen of websites van derden, of voor de andere materialen, producten of diensten van derden partijen.

 Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of schade in verband met de verwerving of het gebruik van producten, diensten, bronnen, inhoud of de andere transacties die zijn gedaan met verwijzing naar websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en bevestig dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

 Sectie 9 - Gebruikerscommentaar, feedback en andere inzendingen

 Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen verstuurt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een uitnodiging van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal stuurt, online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen'), stemt u ermee in dat we op elk moment en zonder beperking alle opmerkingen die u ons doorstuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. We zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om opmerkingen in vertrouwen te behandelen; (2) om een ​​vergoeding te betalen voor eventuele Opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.

 We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen waarvan we naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, aanstootgevend, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het eigendom van een partij of deze voorwaarden van Onderhoud.

 U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen rechten van derden schenden, inclusief copyright, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. u stemt er bovendien mee in dat uw opmerkingen geen smadelijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of enige bug of andere malware bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. u zult geen vals e-mailadres gebruiken, doen alsof u iemand anders bent dan uzelf, of ons of derden op een andere manier misleiden over de oorsprong van eventuele opmerkingen. u bent als enige aansprakelijk voor eventuele opmerkingen die u maakt en voor de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

 Sectie 10 - Persoonlijke informatie

 Uw indiening van privé-informatie via de winkel valt onder ons privacybeleid. naar onze kijken Privacybeleid.

 Sectie 11 - Fouten, onnauwkeurigheden en weglatingen

 Af en toe kan er ook informatie op onze site of binnen de Service staan ​​die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als enige informatie op de Service of op een gerelateerde website onnauwkeurig is op enig moment zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestellen).

 We zijn niet verplicht om informatie binnen de Service of op een gerelateerde website bij te werken, aan te passen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve indien wettelijk vereist. Geen gespecificeerde update- of vernieuwingsdatum toegepast binnen de Service of op een gerelateerde website mag worden opgevat als een aanwijzing dat elke informatie binnen de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

 Sectie 12 - Verboden gebruik

 Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden om de locatie of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor onwettige doeleinden; (b) om anderen te vragen om onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om onze eigendomsrechten of de eigendomsrechten van anderen te schenden of te schenden; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, schade berokkenen, belasteren, belasteren, in diskrediet brengen, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) om virussen of andere soorten kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die op enigerlei wijze zullen of kunnen worden gebruikt en die de functionaliteit of werking van de Service of van een gerelateerde website, andere websites of het web beïnvloeden; (h) om de privé-informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, phishen, pharmen, voorwenden, spideren, crawlen of scrapen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de veiligheidsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het overtreden van een van de verboden gebruiken.

 Sectie 13 - Afwijzing van garanties; Beperking van aansprakelijkheid

 We garanderen, verklaren of garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

 We garanderen niet dat de resultaten die worden verkregen door het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.

 U stemt ermee in dat we van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd van uw tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment kunnen annuleren, plotseling voor u.

 U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de dienst op eigen risico is. De service en alle producten en services die via de service aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een specifiek doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

 In geen geval zullen cunruope.com, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers verantwoordelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van kennis, vervangingskosten of soortgelijke schade, hetzij gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, ontstaan van uw gebruik van een van de diensten of producten die via de dienst zijn aangeschaft, of voor de andere claim die verband houdt met dank aan uw gebruik van de dienst of een product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, of verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de service of inhoud (of product) die via de service is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld, hoewel op de hoogte is gebracht van hun mogelijkheid. Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of jurisdicties beperkt voor zover toegestaan ​​door de wet.

 Artikel 14 - Vrijwaring

 U voldoet aan vrijwaren, verdedigen en vrijwaren cunruope.com en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers, vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij dankzij of voortkomend uit uw schending van die Servicevoorwaarden of de documenten die ze bevatten door middel van verwijzing of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

 Sectie 15 - Scheidbaarheid

 In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en daarom wordt het niet-afdwingbare deel geacht te zijn gescheiden van deze Voorwaarden of Service, heeft een dergelijke vaststelling geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige overige bepalingen.

 Artikel 16 - Beëindiging

 De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.

 Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of door ons worden beëindigd. u beëindigt deze Servicevoorwaarden op elk moment door ons te laten weten dat u onze Services gewoon niet wilt gebruiken, of zodra u stopt met het gebruik van onze site.

 Als u naar ons eigen oordeel faalt, of als we vermoeden dat u er eenvoudigweg niet in geslaagd bent, te voldoen aan een voorwaarde of bepaling van die Servicevoorwaarden, kunnen we deze Overeenkomst ook op elk moment plotseling beëindigen en blijft u verantwoordelijk voor alle bedragen verschuldigd tot en met de datum van beëindiging; en/of kan u dienovereenkomstig de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

 Sectie 17 - Volledige overeenkomst

 Het feit dat mensen een recht of bepaling van die Servicevoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent niet dat afstand wordt gedaan van dat recht of die bepaling.

 Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen , zowel mondeling als schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

 Eventuele dubbelzinnigheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden mogen niet worden geïnterpreteerd tegen de opstellende partij.

 Sectie 18 - Toepasselijk recht

 Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Services aanbieden, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten.

 Sectie 19 - Wijzigingen in de Servicevoorwaarden

 U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken.

 We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, een deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van eventuele wijzigingen in die Servicevoorwaarden betekent acceptatie van deze wijzigingen.

 Sectie 20 - Contactgegevens

 Vragen over de Terms of Service moeten aan ons worden gestuurd

 E-mail: ondersteuning@cunruope.com